Műszaki vizsga, környezetvédelmi vizsgálat.
 

Szolgáltatásainkat a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött megállapodás alapján végezzük. Műszaki vizsga telephelyünkön  A feladatokat jól képzett, az előírt végzettségi követelményeknek megfelelő alkalmazottaink látják el. Rendelkezünk minden olyan vizsgáló eszközzel, mérőműszerrel és mérő berendezéssel, melyek a vizsgára állított járművek műszaki állapotának valamint típustól függetlenül a 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, és a 7/2002 (VI.29) GKM-BM-KvVM rendeletben rögzített gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló rendelet alapján – a környezetvédelmi előírások betartásának egzakt megítéléséhez szükségesek. Mérőeszközeink pontosságát az Országos Mérésügyi Hivatal által akkreditált partnereink rendszeresen ellenőrzik.

Amennyiben a műszaki vizsgára előzetes átvizsgálás után kerül sor, a vizsga sikertelensége elkerülhető lesz. Célszerű a saját autószerelő által felkészített járművet is átvizsgáltatni vizsgasorunkon, mivel azok a gépek és műszerek amik az korrekt mérésekhez szükségesek, nem minden esetben állnak az autószerelők rendelkezésére. Az előzetes átvizsgálás során feltárt hibákról tájékoztatunk, amelyek a helyszínen javíthatóak azokat el is hárítjuk. A gépjármű vizsgáztatását a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük.

Műszaki vizsga áraink:

Személygépkocsi

Fizetendő

Hatósági vizsga

24 000 Ft

 

Pótdíj összkerék

4 100 Ft

     
     
     

Tehergépkocsi 2 tengelyes 3,5 t alatti

Fizetendő

Hatósági vizsga

27 000 Ft

 

Pótdíj összkerék

4 100 Ft

     
     
     

Tehergépkocsi 2 tengelyes 3,5 t feletti, busz

Fizetendő

Hatósági vizsga

40 575 Ft

 

Pótdíj összkerék

4 100 Ft

 

Pótdíj + tengely

5 900 Ft

 

Pótdíj tachográf

5 800 Ft

 

Pótdíj Cemt

1 190 Ft

 

Közforgalmú személyszállítás pótdíj, busz

950 Ft

 

Emelt sebesség pótdíj, busz

1 180 Ft

 

Pótdíj TIR

1 190 Ft

 

ADR jóváhagyási vizsgálat (veszélyes anyag)

5 800 Ft

 

ADR jóváhagyási igazolás kiadása

750 Ft

 

Különleges felépítmény

1 700 Ft

     
     
     

Pótkocsi egy tengelyes féknélküli vagy ráfutófékes (utánfutó)

Fizetendő

Hatósági vizsga

16 115 Ft

     
     
     

Pótkocsi két tengelyes

Fizetendő

Hatósági vizsga

30 215 Ft

     
     
     

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezek pótkocsijai

Fizetendő

Hatósági vizsga

21 000 Ft

 

Pótdíj összkerék

4 100 Ft

     
     
     

A gépjármű időszakos műszaki vizsgálata általában az ügyfél kérelmére indul. A kérelmet az ügyfél személyesen, vagy megbízottja útján terjeszti elő a vizsgálat elvégzésére jogosultsággal rendelkező vizsgáló állomáson.

 

Az időszakos műszaki vizsgálathoz az alábbi iratok szükségesek.

 

Személyes eljárás esetén:

személy azonosságot igazoló irat

lakcímkártya


 

Cégképviseleti eljárás esetén: (itt az ügyvezető, vagy az aláírásra jogosult jár el)

A cég cégbírósági bejegyzésének másolata (vagy cégkivonat)

Érvényes aláírási címpéldány másolata

Adószám

A járművekkel kapcsolatban.

A jármű forgalmi engedélye;

Ha nincs forgalmi engedélye, akkor hatósági bizonyítvány vagy Önkormányzati határozat.

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) meglétét igazoló irat (befizetési bizonylat, számlakivonat, nemzetközi biztosítást igazoló irat)

 

különleges esetekben:

szakhatósági engedély amennyiben jármű üzemben tartása szakhatósági engedélyhez (igazoláshoz) kötött;

átalakítási vagy összeépítési, illetőleg eltérési engedélyA jármű összeépítését, vagy átalakítását követő vizsgálathoz érvényes engedély; (szükség esetén tervdokumentáció, és az engedélyben felsorolt benyújtandó dokumentumok);  

vonóhorog műbizonylat új vonóhorog felszerelése esetén;

tanúsítvány autógáztartályra, valamint a 30 napnál nem régebbi Tanúsítvány  Gázbiztonsági Szemléről elnevezésű nyomtatványok, ha a gépjármű benzin-gáz kettős üzemű. 

ADR- es műszaki vizsga esetén: - nyomáspróba, piros csíkos, fékvizsgálat,

TIR, CEMT papírok, tachográf illesztés (teherautók esetében)

munkavédelmi jegyzőkönyv a daruval, emelőhátfallal, vagy olyan felépítménnyel szerelt

teherautóhoz, melyhez munkavédelmi jegyzőkönyv szükséges, akkor annak bemutatása

Lakókocsi esetében, amely gázzal és villannyal ellátott, akkor érintésvédelmi és

gáztömörségi vizsgálatról igazolás.

 

Az ügyfél részére kinyomtatott kérelem nyomtatványnak az ügyfél általi aláírásával indul a közigazgatási hatósági eljárás.

Az ügyfél részére a vizsgálatok befejezését követően "Műszaki adatlap" (hatósági bizonyítvány) kerül átadásra, amely tartalmazza a műszaki vizsgálat alapján a hatóság által megállapított jármű minősítését is. A "Műszaki adatlap" tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

Az ügyfél az elsőfokú közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki adatlap" tartalma és az abba foglalt minősítések ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezés a "Műszaki adatlap" végrehajthatóságát nem érinti. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott "Műszaki adatlap" kiadta.

Vonatkozó jogszabályok: